İlkemiz

Merkezimizde psikolojik danışma sürecinde;

  • Gizlilik esastır. Kişinin kendisine ve başkasına zarar verme durumu dışında, kişisel bilgileri kendisinin onayı olmadan kimseyle paylaşılmaz.
  • Bireyin sahip olduğu inanç, değer ve özellikleri ne olursa olsun tarafımızdan koşulsuz kabul görür.
  • Bireyin gönüllülüğü ve işbirliği esastır.